HEMA: Association for help & support of patients with haematological diseases & their caregivers

The Association HEMA is dedicated to changing outcomes for patients with hematology diseases and giving support to caregivers by strengthening patient advocacy in this area.

It aims to deliver tailored support to patients and caregivers on a national level while joining forces with other institutions (Governmental and non-governmental), physicians and other organizations in order to review and assist with the reform on healthcare policies and research across the country and provide our patients with up-to-date therapies and better quality of life. 

Здружението за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели ХЕМА Скопје е доброволна, непрофитна, невладина, непартиска организација формирана со слободно здружување на граѓаните со цел да им понудиме поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата, засегнати од хематолошки заболувања, да лобираме да им се овозможи на овие пациенти да имаат подобар и еднаков пристап до квалитетна и современа терапија и современи третмани и лекување  кое им е достапнo на пациентите од Западна Европа и останатите развиени земји и преку кампањи и други активности да го подобриме нивниот квалитет на живот како и да ја подигнеме свеста за хематолошките заболувања.

Contacto : Lidija Pecova – President Mirjana Babamova – Program Manager
Email : mirjana.hema@gmail.com / +389 (0) 78 397 704

Nuestros Miembros
Translate »