Archives

MDS Contactgroup

Wij bieden ondersteuning aan patiënten, de partner en hun omgeving via
– informatieve bijeenkomsten,
– persoonlijk- en telefonisch contact,
– ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten,
– een tweejaarlijkse infodag.

We provide support to patients, their partners and their environment through:
– informative meetings,
– personal and telephone contact,
– meeting and relaxation activities,
– a biennial info day.