Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen is a nationwide Norwegian organization for people who have or have had blood cancer-related diseases – as well as their relatives.
The association’s main goal is to contribute to a better life for its members.

Key tasks:

  1.  to support blood cancer patients and their relatives, and conduct peer work
  2. disseminate patient – and relative- oriented information about blood cancer, especially about progress and new treatment methods, as well as about the association’s activities
  3. advocacy work with politicians, authorities and health care professionals
  4. raising awareness among the general public about blood cancer and the association’s activities

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt en blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

Foreningens hovedformål er å bidra til et bedre liv for sine medlemmer, gjennom påvirkning og interessearbeid overfor myndigheter og helsevesen og ved å spre kunnskap om blodkreft og Blodkreftforeningen til samfunnet.

Informasjonspredning skjer gjennom medlemsbladet, I margen, nettside og sosiale medier. Foreningen har lokallag over hele landet, samt driver likepersonarbeid for personer som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer – samt pårørende til disse.

Kontakt : Eddy Grønset
Email : post@blodkreftforeningen.no / +47 97 62 75 11

Unsere Mitglieder
Translate »