Archives

DIAGNOZA LEUKEMIE, z. s.

DIAGNOZA LEUKEMIE, z.s. is a patient-governed society supporting patients with leukemias and
blood malignancies and their family in the Czech Republic. Evolving from a chronic myeloid
leukemia support organisation – Diagnoza CML (2006-2014) and expanding its activities while
following its mission:

 • source of disease and treatment-related knowledge for patients and their caregivers
 • platform for patients’and family members’ socialising (Regional meetings)
 • connecting patients to experts and improving doctor-patient dialogue
 • improving patients’ legal empowerment
 • representing patients’ perspective in debate with other stakeholders within the healthcare
  system
 • activities at international level

DIAGNOZA LEUKEMIE, z.s. je pacienty řízený spolek na pomoc pacientům s leukemiemi a
zhoubným onemocněním krvetvorby a jejich rodinným příslušníkům v roli pečovatelů, působící v
České republice. Původní organizace podporující pacienty s chronickou myeloidní leukemií
(Diagnóza CML, 2006-2014) rozšířila svoji činnost při zachování své mise:

 • jakožto zdroje informací o onemocnění pro pacienty a jejich příbuzné v roli pečovatelů
 • poskytování příležitostí k vzájemné výměně zkušeností mezi pacienty (Regionální setkání)
 • napojení na odborníky a zlepšování dialogu lékař-pacient
 • zlešování právního povědomí pacientů
 • hájení zájmu pacientů v debatě se všemi zainteresovanými stranami v oblasti zdravotnictví
 • činnost na mezinárodním poli