Archives

Hematon Foundation

Hematon is a patient advocacy group for patients with blood cancers, including MDS, lymphomas and stem cell transplantion and their caregivers. We provide information about the diseases (website, magazine, booklets, meetings with hematologists), offer peer support (face-to-face, by telephone, by e-mail, forum) and we are advocates for better care, access to all available medicines, reimbursment of medical costs, and we promote patient empowerment.
Hematon is an organisation of volunteers (patients and caregivers).

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en/of mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Ons doel is hen te ondersteunen bij alle aspecten die het leven met en na kanker met zich meebrengt. We zijn er ook voor naasten en donoren van patiënten. Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening zijn onze speerpunten. Hematon bundelt kennis en ervaring. De organisatie bestaat dan ook voornamelijk uit betrokken en (ervarings-)deskundige vrijwilligers.

Hematon komt tegemoet aan drie behoeften bij patiënten: weten, delen en ontmoeten. We maken het mogelijk dat patiënten kennis en ervaringen kunnen delen met elkaar en met deskundigen en zorgen voor ontmoetingen tussen patiënten. We geven daar op verschillende manieren invulling aan.

MDS Contactgroup

Wij bieden ondersteuning aan patiënten, de partner en hun omgeving via
– informatieve bijeenkomsten,
– persoonlijk- en telefonisch contact,
– ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten,
– een tweejaarlijkse infodag.

We provide support to patients, their partners and their environment through:
– informative meetings,
– personal and telephone contact,
– meeting and relaxation activities,
– a biennial info day.